Cho Tot - Chuyên mua bán online apk

Cho Tot - Chuyên mua bán online apk

Updated On
Feb. 2, 2019
App Version
Varies with device
 
About Cho Tot - Chuyên mua bán online

App by Chợ Tốt
Content Rating Everyone
App Updated Feb. 2, 2019
Apk Version
Category Shopping
Android OS Version Varies with device
App Apk Size Varies with device
Package com.chotot.vn
File com.chotot.vn_2019-02-02.apk
Url Play Store

About

Cho Tot - Chuyên mua bán online is a Shopping app developed by Chợ Tốt. We only share original APK files. You can download and install the latest version of Cho Tot - Chuyên mua bán online APK from our direct download link. On this page we provide Cho Tot - Chuyên mua bán online Varies with device apk file for Varies with device .This is a free app listed in Shopping category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 5000000 +.

Whats New
  • - Đã sửa một số lỗi nhỏ
  • - Đã sửa lỗi trắng màn hình chọn danh mục
  • - Đã sửa lỗi mất nút Chat ở giao diện chính
  • - Cải thiện trải nghiệm của Chat mượt mà hơn