Con ruồi khát nước apk

Con ruồi khát nước apk

Updated On
Dec. 24, 2015
App Version
2.0
 
About Con ruồi khát nước

App by Saigonn.me
Content Rating Everyone
App Updated Dec. 24, 2015
Apk Version
Category Racing
Android OS Version 2.3.3 and up
App Apk Size 8.3M
Package me.saigonn.flyinggame
File me.saigonn.flyinggame_2015-12-24.apk
Url Play Store

App Screenshots
About

Con ruồi khát nước is a Racing app developed by Saigonn.me. We only share original APK files. You can download and install the latest version of Con ruồi khát nước APK from our direct download link. On this page we provide Con ruồi khát nước 2.0 apk file for 2.3.3 and up .This is a free app listed in Racing category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 5000 +.

Whats New
  • - Sửa lại, giảm chi tiết và màu sắc của hình ảnh nền để tránh làm phân tâm người chơi
  • - Giảm tần suất xuất hiện quảng cáo (cảm ơn bạn đã ủng hộ nhóm phát triển)
App Permissions
  • android.permission.INTERNET
  • com.android.vending.BILLING
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
  • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
Top Apps in Category