Đăng ký 3G/4G Viettel apk

Đăng ký 3G/4G Viettel apk

App Rating: 4.4/5 based on 15 reviews

Updated On
Jan. 2, 2019
App Version
1.2
 
About Đăng ký 3G/4G Viettel

App by ITNNsoft
Content Rating Everyone
App Updated Jan. 2, 2019
Apk Version
Category Tools
Android OS Version 4.4 and up
App Apk Size 2.7M
Package com.itnnsoft.ngk3g4g
File com.itnnsoft.ngk3g4g_2019-01-02.apk
Url Play Store
Installs Range 1000-

App Screenshots
About

Đăng ký 3G/4G Viettel is a Tools app developed by ITNNsoft. We only share original APK files. You can download and install the latest version of Đăng ký 3G/4G Viettel APK from our direct download link. On this page we provide Đăng ký 3G/4G Viettel 1.2 apk file for 4.4 and up .This is a free app listed in Tools category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 1000 - .

Whats New
  • Cập nhật các gói cước mới nhất.
  • Đặc biệt bổ sung gói cước MIMAX450
  • Thêm các gói cước miễn phí Data cho Game thủ.
  • Cải thiện giao diện.
App Permissions
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
  • android.permission.SEND_SMS