Đăng ký 3G/4G Viettel apk

Đăng ký 3G/4G Viettel apk

Updated On
March 8, 2019
App Version
2.2
 
About Đăng ký 3G/4G Viettel

App by ITNNsoft
Content Rating Everyone
App Updated March 8, 2019
Apk Version
Category Tools
Android OS Version 4.4 and up
App Apk Size 3.9M
Package com.itnnsoft.ngk3g4g
File com.itnnsoft.ngk3g4g_2019-03-08.apk
Url Play Store

App Screenshots
About

Đăng ký 3G/4G Viettel is a Tools app developed by ITNNsoft. We only share original APK files. You can download and install the latest version of Đăng ký 3G/4G Viettel APK from our direct download link. On this page we provide Đăng ký 3G/4G Viettel 2.2 apk file for 4.4 and up .This is a free app listed in Tools category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 50000 +.

Whats New
  • - Cập nhật thêm các gói ưu đãi mới như F90, 3F90, 6F90, 12F90, ...
  • - Chỉnh sửa giao diện trang xem chi tiết thông tin gói cước.
  • - Thay đổi cách gửi cú pháp đăng ký cho phù hợp với yêu cầu chính sách của Google.
  • - Bổ sung tính năng gọi tổng đài Viettel.
  • - Bổ sung cú pháp hủy cụ thể cho từng gói cước, xem trong trang thông tin chi tiết trong từng gói cước.
  • Lưu ý: Phiên bản này có thể bất tiện hơn so với phiên bản trước vì phải tuân thủ chính sách mới của Google.
App Permissions
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.WAKE_LOCK
Top Apps in Category