FPT Play for Android TV apk

FPT Play for Android TV apk

Updated On
March 30, 2019
App Version
4.3.0
 
About FPT Play for Android TV

App by Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT
Content Rating Everyone
App Updated March 30, 2019
Apk Version
Category Entertainment
Android OS Version 4.2 and up
App Apk Size 41M
Package net.fptplay.ottbox
File net.fptplay.ottbox_2019-03-30.apk
Url Play Store

App Screenshots
About

FPT Play for Android TV is a Entertainment app developed by Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT. We only share original APK files. You can download and install the latest version of FPT Play for Android TV APK from our direct download link. On this page we provide FPT Play for Android TV 4.3.0 apk file for 4.2 and up .This is a free app listed in Entertainment category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 1000000 +.

Whats New
  • Chào mừng các bạn đã đến với bản cập nhật 4.3.0
  • Có thể thiết kế mới tương đối khác lạ đối với người dùng và cần thời gian để làm quen, do đó chúng tôi vẫn đang ghi nhận để có những chỉnh sửa cho phù hợp. Mặc dù vậy, hy vọng rằng các bạn có thể khám phá những trải nghiệm mới mà phiên bản này mang lại. Trong những cập nhật tới, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một số tính năng quan trọng và tăng cường hiển thị tương tác nội dung cho người dùng yêu thích thể thao, nhất là bóng đá - Dev Corner.