G-V Driver - Dành cho tài xế apk

G-V Driver - Dành cho tài xế apk

Updated On
06-05-2019
App Version
6.5
 
About G-V Driver - Dành cho tài xế

App by Grap Viet JSC vietnam
Content Rating Everyone
App Updated 06-05-2019
Apk Version
Category Maps & Navigation
Android OS Version 4.4 and up
App Apk Size 15M
Package com.gocarvn.driver
File com.gocarvn.driver_2019-06-05.apk
Url Play Store

App Screenshots
About

G-V Driver - Dành cho tài xế is a Maps & Navigation app developed by Grap Viet JSC vietnam. We only share original APK files. You can download and install the latest version of G-V Driver - Dành cho tài xế APK from our direct download link. On this page we provide G-V Driver - Dành cho tài xế 6.5 apk file for 4.4 and up .This is a free app listed in Maps & Navigation category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 10000 +.

Whats New
 • Cảm ơn bạn đã sử dụng G-V Driver! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi giới thiệu bản cập nhật mới với trải nghiệm tốt hơn và ổn định hơn.
App Permissions
 • android.permission.CALL_PHONE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.WRITE_SETTINGS
 • android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
 • android.permission.DISABLE_KEYGUARD
Top Apps in Category