Haki Bá Vương - Manga Bóng Đêm apk

Haki Bá Vương - Manga Bóng Đêm apk

Updated On
04-16-2017
App Version
3.1.57
 
About Haki Bá Vương - Manga Bóng Đêm

App by TiepTuc Digital
Content Rating Teen
App Updated 04-16-2017
Apk Version
Category Strategy
Android OS Version 4.1 and up
App Apk Size N/A
Package com.gioiahay.qwty
File com.gioiahay.qwty_2017-04-16.apk
Url Play Store

App Screenshots
About

Haki Bá Vương - Manga Bóng Đêm is a Strategy app developed by TiepTuc Digital. We only share original APK files. You can download and install the latest version of Haki Bá Vương - Manga Bóng Đêm APK from our direct download link. On this page we provide Haki Bá Vương - Manga Bóng Đêm 3.1.57 apk file for 4.1 and up .This is a free app listed in Strategy category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 100000 +.

Whats New
 • - Giải Đấu Liên Server
 • - Tướng mới
 • - Ải mới với nhiều thử thách
 • - TAQ kinh nghiệm
 • - Nâng phẩm trang bị
 • - Bộ trang bị theo phẩm
 • - Mảnh hồn vạn năng
 • - Cải thiện hiệu năng
 • - Và nhiều nội dung mới khác
App Permissions
 • android.permission.INTERNET
 • com.android.vending.BILLING
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.com.gioiahay.qwty.permission.C2D_MESSAGE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE