Mobile Legends: Bang Bang VNG apk

Mobile Legends: Bang Bang VNG apk

Updated On
April 16, 2019
App Version
1.3.68.3891
 
About Mobile Legends: Bang Bang VNG

App by VNG Game Publishing
Content Rating Rated for 12+Moderate Violence
App Updated April 16, 2019
Apk Version
Category Action
Android OS Version 4.0.3 and up
App Apk Size 88M
Package com.vng.mlbbvn
File com.vng.mlbbvn_2019-04-16.apk
Url Play Store

App Screenshots
About

Mobile Legends: Bang Bang VNG is a Action app developed by VNG Game Publishing. We only share original APK files. You can download and install the latest version of Mobile Legends: Bang Bang VNG APK from our direct download link. On this page we provide Mobile Legends: Bang Bang VNG 1.3.68.3891 apk file for 4.0.3 and up .This is a free app listed in Action category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 1000000 +.

Whats New
 • - Tướng mới [Nhạc Sĩ Tử Thần] – Granger sẽ ra mắt vào 23/4
 • - Sắp bắt đầu chuỗi sự kiện Thủ Vệ Bình Minh
 • - Điều chỉnh cân bằng một số Tướng: Hằng Nga, Uranus, Harith, Angela, Ruby, Diggie
 • - Mở chế độ Tiến Hóa hoàn toàn mới
 • - Nâng cấp giao diện Thông Tin Cá Nhân, nhiều tính năng tương tác chờ bạn khám phá
 • - Thêm Linh Tượng: Alucard, Eudora, Tử Long, Gusion
App Permissions
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.GET_PACKAGE_SIZE
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • com.android.vending.BILLING
 • org.onepf.openiab.permission.BILLING
 • android.permission.WAKE_LOCK