Smart Ship(Ship tìm người - Người tìm Ship ) apk

Smart Ship(Ship tìm người - Người tìm Ship ) apk

Updated On
Jan. 26, 2019
App Version
1.7
 
About Smart Ship(Ship tìm người - Người tìm Ship )

App by Cung Ứng Giải Pháp Vận Chuyển Thông Minh
Content Rating Everyone
App Updated Jan. 26, 2019
Apk Version
Category Maps & Navigation
Android OS Version 4.0.3 and up
App Apk Size 11M
Package com.shipnow.vn
File com.shipnow.vn_2019-01-26.apk
Url Play Store

App Screenshots
About

Smart Ship(Ship tìm người - Người tìm Ship ) is a Maps & Navigation app developed by Cung Ứng Giải Pháp Vận Chuyển Thông Minh. We only share original APK files. You can download and install the latest version of Smart Ship(Ship tìm người - Người tìm Ship ) APK from our direct download link. On this page we provide Smart Ship(Ship tìm người - Người tìm Ship ) 1.7 apk file for 4.0.3 and up .This is a free app listed in Maps & Navigation category of apps. Use the download button on the top to download this apk. App Installs: 500 +.

Whats New
 • + Supported English version
 • + Sửa lỗi và tối ưu hoá hiệu suất ứng dụng
 • + Thêm tìm kiếm Shop và Shipper trên bản đồ cho tài khoản B2B
 • + Sửa lỗi check in
 • + Ship tìm người - Người tìm Ship
 • + Ship tức thời - Hiệu quả - Đơn giản
App Permissions
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.CALL_PHONE
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.READ_PHONE_STATE