apk BNI Mobile Banking

apk BNI Mobile Banking

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
3.0.1
 
Giới thiệu về BNI Mobile Banking

Ứng dụng bởi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-05-2019
Phiên bản Apk 3.0.1
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 20m
Gói src.com.bni
Tập tin src.com.bni_2019-07-09.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

BNI Mobile Banking là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK BNI Mobile Banking từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk BNI Mobile Banking 3.0.2. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 5000000 +.

Có gì Mới
 • - Bug Fixing
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • com.example.towntour.permission.MAPS_RECEIVE
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục