apk Bolt (formerly Taxify)

apk Bolt (formerly Taxify)

Cập nhật Vào
07-17-2019
Phiên bản Ứng dụng
ca.4.97
 
Giới thiệu về Bolt (formerly Taxify)

Ứng dụng bởi Taxify
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-17-2019
Phiên bản Apk ca.4.97
Danh mục
Kích thước Ứng dụng Apk 27m
Gói ee.mtakso.client
Tập tin ee.mtakso.client_2019-07-17.apk
Url Play Store

Giới thiệu

Bolt (formerly Taxify) là một ứng dụng được phát triển bởi Taxify. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Bolt (formerly Taxify) từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Bolt (formerly Taxify) ca.4.97. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng . Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 10000000 +.

Có gì Mới
 • Bug fixes and performance improvements
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.INTERNET
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
 • android.permission.GET_TASKS
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.CALL_PHONE
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục