apk Cashwagon – Pinjaman Tunai Cepat Online

apk Cashwagon – Pinjaman Tunai Cepat Online

Cập nhật Vào
07-22-2019
Phiên bản Ứng dụng
1.7.0
 
Giới thiệu về Cashwagon – Pinjaman Tunai Cepat Online

Ứng dụng bởi Cashwagon
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-22-2019
Phiên bản Apk 1.7.0
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 6.7m
Gói ph.cashwagon.mobile
Tập tin ph.cashwagon.mobile_2019-01-24.apk
Url Play Store

Giới thiệu

Cashwagon – Pinjaman Tunai Cepat Online là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi Cashwagon. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Cashwagon – Pinjaman Tunai Cepat Online từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Cashwagon – Pinjaman Tunai Cepat Online 1.28.1. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 1000000 +.

Quyền Ứng dụng
  • android.permission.CAMERA
  • android.permission.WAKE_LOCK
  • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
  • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
  • android.permission.READ_SMS
  • android.permission.READ_CALL_LOG
  • android.permission.READ_CONTACTS
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục