apk DANA - Indonesia's Digital Wallet

apk DANA - Indonesia's Digital Wallet

Cập nhật Vào
08-05-2019
Phiên bản Ứng dụng
0.10.1
 
Giới thiệu về DANA - Indonesia's Digital Wallet

Ứng dụng bởi PT Espay Debit Indonesia Koe
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-05-2019
Phiên bản Apk 0.10.1
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 20m
Gói id.dana
Tập tin id.dana_2019-07-21.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

DANA - Indonesia's Digital Wallet là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi PT Espay Debit Indonesia Koe. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK DANA - Indonesia's Digital Wallet từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk DANA - Indonesia's Digital Wallet 0.10.1. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 5000000 +.

Có gì Mới
 • TemanDANA, version 0.10.1 is available, let's check out the updates!
 • - Get ready for more bonuses, use your vouchers when you Send DANA!
 • - Relax! Using DANA App is now secured by DANA Protection.
 • - BCA OneKlik is here at DANA! Transactions are easier and hassle-free!
 • Update now and experience a more secure & convenience #GANTIDOMPET!
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.CALL_PHONE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • android.permission.VIBRATE