apk Duolingo: Learn Languages Free

apk Duolingo: Learn Languages Free

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
thay đổi tùy thiết bị
 
Giới thiệu về Duolingo: Learn Languages Free

Ứng dụng bởi Duolingo
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-14-2019
Phiên bản Apk thay đổi tùy thiết bị
Danh mục Giáo dục
Kích thước Ứng dụng Apk thay đổi tùy thiết bị
Gói com.duolingo
Tập tin com.duolingo_2019-07-29.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Duolingo: Learn Languages Free là một ứng dụng Giáo dục được phát triển bởi Duolingo. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Duolingo: Learn Languages Free từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Duolingo: Learn Languages Free thay đổi tùy thiết bị. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Giáo dục. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 100000000 +.

Có gì Mới
 • Our mascot owl, Duo, is trading in his usual diet of mice for bugs this week. Yup, we’re squashing those pesky bugs to make the experience better for all of you.
 • For more Duolingo news, contests and product releases, follow us on Facebook, Twitter, and Instagram @duolingo.
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.RECORD_AUDIO
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • com.duolingo.permission.C2D_MESSAGE