apk 發票小幫手(電子發票|統一發票對獎)

apk 發票小幫手(電子發票|統一發票對獎)

Cập nhật Vào
08-05-2019
Phiên bản Ứng dụng
4.0.5
 
Giới thiệu về 發票小幫手(電子發票|統一發票對獎)

Ứng dụng bởi bluezz.tw
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-05-2019
Phiên bản Apk 4.0.5
Danh mục Công cụ
Kích thước Ứng dụng Apk 4.2m
Gói invoice.cof.tw
Tập tin invoice.cof.tw_2019-07-31.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

發票小幫手(電子發票|統一發票對獎) là một ứng dụng Công cụ được phát triển bởi bluezz.tw. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK 發票小幫手(電子發票|統一發票對獎) từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk 發票小幫手(電子發票|統一發票對獎) 4.1.2. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Công cụ. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 5000000 +.

Có gì Mới
 • .[載具]增加更新消費清單按鈕
 • .首頁同意按鈕小修
 • .預設號碼更新
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.WRITE_SETTINGS
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục