apk Galaxy Attack: Alien Shooter

apk Galaxy Attack: Alien Shooter

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
8.03
 
Giới thiệu về Galaxy Attack: Alien Shooter

Ứng dụng bởi ONESOFT
Xếp hạng Nội dụng everyonemild fantasy violence
Cập nhật Ứng dụng 08-12-2019
Phiên bản Apk 8.03
Danh mục Arcade
Kích thước Ứng dụng Apk 69m
Gói com.alien.shooter.galaxy.attack
Tập tin com.alien.shooter.galaxy.attack_2019-08-02.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Galaxy Attack: Alien Shooter là một ứng dụng Arcade được phát triển bởi ONESOFT. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Galaxy Attack: Alien Shooter từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Galaxy Attack: Alien Shooter 8.08. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Arcade. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 50000000 +.

Có gì Mới
  • Fix some bugs
Quyền Ứng dụng
  • android.permission.VIBRATE
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.WAKE_LOCK
  • com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
  • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
  • com.alien.shooter.galaxy.attack.permission.C2D_MESSAGE
  • com.android.vending.BILLING