apk Gmarket

apk Gmarket

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
thay đổi tùy thiết bị
 
Giới thiệu về Gmarket

Ứng dụng bởi G마켓
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-29-2019
Phiên bản Apk thay đổi tùy thiết bị
Danh mục Mua sắm
Kích thước Ứng dụng Apk thay đổi tùy thiết bị
Gói com.ebay.kr.gmarket
Tập tin com.ebay.kr.gmarket_2019-07-29.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Gmarket là một ứng dụng Mua sắm được phát triển bởi G마켓. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Gmarket từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Gmarket thay đổi tùy thiết bị. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Mua sắm. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 10000000 +.

Có gì Mới
 • 고객님의 더 나은 쇼핑 경험을 위해
 • 항공권 검색 기능이 개선되고 홈쇼핑 방송 알림 기능이 추가 되었습니다.
 • ◎ v.8.5.0
 • 보다 나은 서비스를 위해 앱 안정성을 강화 하였습니다.
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.CALL_PHONE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_OWNER_DATA
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.VIBRATE
Ứng dụng tương tự