apk Google Pay: Pay with your phone and send cash

apk Google Pay: Pay with your phone and send cash

Cập nhật Vào
07-17-2019
Phiên bản Ứng dụng
thay đổi tùy thiết bị
 
Giới thiệu về Google Pay: Pay with your phone and send cash

Ứng dụng bởi Google LLC
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-17-2019
Phiên bản Apk thay đổi tùy thiết bị
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk thay đổi tùy thiết bị
Gói com.google.android.apps.walletnfcrel
Tập tin com.google.android.apps.walletnfcrel_2017-10-12.apk
Url Play Store

Giới thiệu

Google Pay: Pay with your phone and send cash là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi Google LLC. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Google Pay: Pay with your phone and send cash từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Google Pay: Pay with your phone and send cash thay đổi tùy thiết bị. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 100000000 +.

Có gì Mới
 • • Send or request money in the app’s new Send tab. Plus, tap on any recent purchase to conveniently split the bill with up to five friends at once.
 • • Store your loyalty cards, offers, and even tickets and boarding passes in the new Passes tab
 • • Easily manage the cards saved to your Google Account
Quyền Ứng dụng
 • com.google.android.apps.walletnfcrel.permission.C2D_MESSAGE
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.GET_PACKAGE_SIZE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.NFC
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED