apk Gumtree: Buy & Sell Local deals. Find Jobs & More

apk Gumtree: Buy & Sell Local deals. Find Jobs & More

Cập nhật Vào
07-11-2019
Phiên bản Ứng dụng
5.7.0
 
Giới thiệu về Gumtree: Buy & Sell Local deals. Find Jobs & More

Ứng dụng bởi Gumtree UK
Xếp hạng Nội dụng đối tượng vị thành niên
Cập nhật Ứng dụng 07-11-2019
Phiên bản Apk 5.7.0
Danh mục Mua sắm
Kích thước Ứng dụng Apk 20m
Gói com.gumtree.android
Tập tin com.gumtree.android_2019-07-11.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Gumtree: Buy & Sell Local deals. Find Jobs & More là một ứng dụng Mua sắm được phát triển bởi Gumtree UK. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Gumtree: Buy & Sell Local deals. Find Jobs & More từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Gumtree: Buy & Sell Local deals. Find Jobs & More 5.7.0. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Mua sắm. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 10000000 +.

Có gì Mới
 • Bug fixes and performance improvements.
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
 • android.permission.VIBRATE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • android.permission.WAKE_LOCK