apk Mi Remote controller - for TV, STB, AC and more

apk Mi Remote controller - for TV, STB, AC and more

Cập nhật Vào
07-11-2019
Phiên bản Ứng dụng
5.8.3.7
 
Giới thiệu về Mi Remote controller - for TV, STB, AC and more

Ứng dụng bởi Xiaomi Inc.
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-11-2019
Phiên bản Apk 5.8.3.7
Danh mục Công cụ
Kích thước Ứng dụng Apk 26m
Gói com.duokan.phone.remotecontroller
Tập tin com.duokan.phone.remotecontroller_2019-07-11.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Mi Remote controller - for TV, STB, AC and more là một ứng dụng Công cụ được phát triển bởi Xiaomi Inc.. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Mi Remote controller - for TV, STB, AC and more từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Mi Remote controller - for TV, STB, AC and more 5.8.3.7. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Công cụ. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 10000000 +.

Có gì Mới
 • fix bug
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE
 • android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
 • android.permission.GET_ACCOUNTS_PRIVILEGED
 • android.permission.USE_CREDENTIALS
 • android.permission.MANAGE_ACCOUNTS
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục