apk NewCenter Telecom

apk NewCenter Telecom

Cập nhật Vào
08-06-2019
Phiên bản Ứng dụng
1.0.5
 
Giới thiệu về NewCenter Telecom

Ứng dụng bởi Adenilson Padilha de Barros
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-06-2019
Phiên bản Apk 1.0.5
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 4.7m
Gói br.com.newcentertelecom.centralassinante
Tập tin br.com.newcentertelecom.centralassinante_2019-08-06.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

NewCenter Telecom là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi Adenilson Padilha de Barros. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK NewCenter Telecom từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk NewCenter Telecom 1.0.5. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 5 +.

Quyền Ứng dụng
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.WAKE_LOCK
  • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
  • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
  • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
  • com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS
  • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT