apk Nox Cleaner - Phone Cleaner, Booster, Optimizer

apk Nox Cleaner - Phone Cleaner, Booster, Optimizer

Cập nhật Vào
07-12-2019
Phiên bản Ứng dụng
2.2.7
 
Giới thiệu về Nox Cleaner - Phone Cleaner, Booster, Optimizer

Ứng dụng bởi Nox Ltd.
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-12-2019
Phiên bản Apk 2.2.7
Danh mục Công cụ
Kích thước Ứng dụng Apk 18m
Gói com.noxgroup.app.cleaner
Tập tin com.noxgroup.app.cleaner_2019-07-12.apk
Url Play Store

Giới thiệu

Nox Cleaner - Phone Cleaner, Booster, Optimizer là một ứng dụng Công cụ được phát triển bởi Nox Ltd.. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Nox Cleaner - Phone Cleaner, Booster, Optimizer từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Nox Cleaner - Phone Cleaner, Booster, Optimizer 2.2.7. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Công cụ. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 10000000 +.

Có gì Mới
 • 1.Optimized AppLocker usage experience
 • 2.App performance improved for better user experience.
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.CLEAR_APP_CACHE
 • android.permission.GET_PACKAGE_SIZE
 • android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES
 • android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.GET_TASKS
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.EXPAND_STATUS_BAR
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục