apk PayNearby Retailer - Aadhaar ATM, Money Transfer

apk PayNearby Retailer - Aadhaar ATM, Money Transfer

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
3.4.9
 
Giới thiệu về PayNearby Retailer - Aadhaar ATM, Money Transfer

Ứng dụng bởi Nearby Technologies
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-09-2019
Phiên bản Apk 3.4.9
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 21m
Gói com.bnb.paynearby
Tập tin com.bnb.paynearby_2019-08-01.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

PayNearby Retailer - Aadhaar ATM, Money Transfer là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi Nearby Technologies. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK PayNearby Retailer - Aadhaar ATM, Money Transfer từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk PayNearby Retailer - Aadhaar ATM, Money Transfer 3.5.0. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 1000000 +.

Quyền Ứng dụng
  • android.permission.BLUETOOTH
  • android.permission.CAMERA
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
  • android.permission.READ_SYNC_STATS
  • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
  • android.permission.READ_SYNC_SETTINGS
  • android.permission.USE_BIOMETRIC