apk Popular Movies (The Movie DB)

apk Popular Movies (The Movie DB)

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
1.15
 
Phiên bản Trước
Giới thiệu về Popular Movies (The Movie DB)

Ứng dụng bởi Dmytro Karataiev
Xếp hạng Nội dụng cho đối tượng trên 12 tuổi
Cập nhật Ứng dụng 05-07-2016
Phiên bản Apk 1.15
Danh mục Giải trí
Kích thước Ứng dụng Apk 2.1m
Gói karataiev.dmytro.popularmovies
Tập tin karataiev.dmytro.popularmovies_2016-05-07.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Popular Movies (The Movie DB) là một ứng dụng Giải trí được phát triển bởi Dmytro Karataiev. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Popular Movies (The Movie DB) từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Popular Movies (The Movie DB) 1.15. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Giải trí. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 100 +.

Có gì Mới
  • Bug-fixes, speed improvement.
  • Nice colors in a detail view from posters palettes.
Quyền Ứng dụng
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE