apk Rise of Kingdoms: Lost Crusade

apk Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
1.0.21.30
 
Giới thiệu về Rise of Kingdoms: Lost Crusade

Ứng dụng bởi Google Commerce Ltd
Xếp hạng Nội dụng pegi 3
Cập nhật Ứng dụng 08-14-2019
Phiên bản Apk 1.0.21.30
Danh mục Chiến thuật
Kích thước Ứng dụng Apk 94m
Gói com.lilithgame.roc.gp
Tập tin com.lilithgame.roc.gp_2019-07-29.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Rise of Kingdoms: Lost Crusade là một ứng dụng Chiến thuật được phát triển bởi Google Commerce Ltd. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Rise of Kingdoms: Lost Crusade từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Rise of Kingdoms: Lost Crusade 1.0.22.18. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Chiến thuật. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 10000000 +.

Có gì Mới
 • 1. The all-new Sunset Canyon arena has arrived!
 • 2. Official start of the Osiris League
 • 3. Qixi Festival Events
 • 4. The Lost Kingdom (Season 2)
 • 5. Kingdom Immigration Timeline Adjustments
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.GET_TASKS
 • android.permission.REORDER_TASKS
 • com.android.vending.BILLING
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.VIBRATE