apk Screen Recorder V Recorder - Audio, Video Editor

apk Screen Recorder V Recorder - Audio, Video Editor

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
3.2.0
 
Giới thiệu về Screen Recorder V Recorder - Audio, Video Editor

Ứng dụng bởi VideoShow EnjoyMobi Video Editor & Video Maker Inc
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-08-2019
Phiên bản Apk 3.2.0
Danh mục Trình Phát & Biên tập Video
Kích thước Ứng dụng Apk 20m
Gói screenrecorder.recorder.editor
Tập tin screenrecorder.recorder.editor_2019-07-31.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Screen Recorder V Recorder - Audio, Video Editor là một ứng dụng Trình Phát & Biên tập Video được phát triển bởi VideoShow EnjoyMobi Video Editor & Video Maker Inc. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Screen Recorder V Recorder - Audio, Video Editor từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Screen Recorder V Recorder - Audio, Video Editor 3.2.1. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Trình Phát & Biên tập Video. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 10000000 +.

Có gì Mới
 • -Bug fixes and minor improvements
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS
 • android.permission.RECORD_AUDIO
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
 • com.android.vending.BILLING
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục