apk Security Master - Antivirus, VPN, AppLock, Booster

apk Security Master - Antivirus, VPN, AppLock, Booster

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
5.0.2
 
Giới thiệu về Security Master - Antivirus, VPN, AppLock, Booster

Ứng dụng bởi Cheetah Mobile (AppLock & AntiVirus)
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-19-2019
Phiên bản Apk 5.0.2
Danh mục Công cụ
Kích thước Ứng dụng Apk thay đổi tùy thiết bị
Gói com.cleanmaster.security
Tập tin com.cleanmaster.security_2019-07-29.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Security Master - Antivirus, VPN, AppLock, Booster là một ứng dụng Công cụ được phát triển bởi Cheetah Mobile (AppLock & AntiVirus). Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Security Master - Antivirus, VPN, AppLock, Booster từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Security Master - Antivirus, VPN, AppLock, Booster 5.0.3. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Công cụ. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 500000000 +.

Có gì Mới
 • We are always working to improve Security Master performance and user experience.
 • Because of you, we are getting better.
 • - More powerful scanning and antivirus engine
 • - Optimize product speed and performance
 • - Fix some known bugs
 • You can:
 • 🛡️ Get the most advanced antivirus service here!
 • 🎮 Use Game Booster to speed up your games and get better ranking!
Quyền Ứng dụng
 • com.samsung.android.providers.context.permission.WRITE_USE_APP_FEATURE_SURVEY
 • android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
 • com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
 • com.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT
 • com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.android.launcher3.permission.READ_SETTINGS
 • com.android.launcher3.permission.WRITE_SETTINGS
 • android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE
 • android.permission.INTERNET