apk Summoners War

apk Summoners War

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
5.0.6
 
Giới thiệu về Summoners War

Ứng dụng bởi Com2uS
Xếp hạng Nội dụng teenviolence, blood, suggestive themes, partial nudity
Cập nhật Ứng dụng 08-13-2019
Phiên bản Apk 5.0.6
Danh mục Nhập vai
Kích thước Ứng dụng Apk 87m
Gói com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common
Tập tin com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common_2019-07-29.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Summoners War là một ứng dụng Nhập vai được phát triển bởi Com2uS. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Summoners War từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Summoners War 5.0.7. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Nhập vai. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 50000000 +.

Có gì Mới
 • A global RPG that mesmerized users worldwide!
 • Win battles with unique decks!
 • - In-game UI improved
 • - Other errors fixed
 • Got feedback? Leave a review or visit http://www.withhive.com/help/inquire and drop us a line!
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.READ_CONTACTS
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
 • android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE