apk Timiza

apk Timiza

Cập nhật Vào
07-23-2019
Phiên bản Ứng dụng
23.0
 
Giới thiệu về Timiza

Ứng dụng bởi Timiza
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-23-2019
Phiên bản Apk 23.0
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 15m
Gói craftsilicon.barclays
Tập tin craftsilicon.barclays_2019-07-23.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Timiza là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi Timiza. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Timiza từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Timiza 23.0. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 1000000 +.

Quyền Ứng dụng
  • android.permission.INTERNET
  • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
  • android.permission.CAMERA
  • android.permission.VIBRATE
  • android.permission.WAKE_LOCK
  • android.permission.READ_PHONE_STATE
  • android.permission.READ_CONTACTS
  • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
  • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION