apk Tinder

apk Tinder

Cập nhật Vào
07-17-2019
Phiên bản Ứng dụng
10.4.2
 
Giới thiệu về Tinder

Ứng dụng bởi Tinder
Xếp hạng Nội dụng cho đối tượng trên 17 tuổi
Cập nhật Ứng dụng 07-17-2019
Phiên bản Apk 10.4.2
Danh mục Lối sống
Kích thước Ứng dụng Apk 26m
Gói com.tinder
Tập tin com.tinder_2019-01-11.apk
Url Play Store

Giới thiệu

Tinder là một ứng dụng Lối sống được phát triển bởi Tinder. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Tinder từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Tinder 10.19.0. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Lối sống. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 100000000 +.

Có gì Mới
 • Bug fixes and improvements
Quyền Ứng dụng
 • com.tinder.permission.MAPS_RECEIVE
 • com.android.vending.BILLING
 • com.tinder.permission.C2D_MESSAGE
 • com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục