apk TUNAI SHOP : BORROWING AND RETURNING

apk TUNAI SHOP : BORROWING AND RETURNING

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
1.19.0
 
Phiên bản Trước
Giới thiệu về TUNAI SHOP : BORROWING AND RETURNING

Ứng dụng bởi roberte baggett
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 05-05-2019
Phiên bản Apk 1.19.0
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 10m
Gói com.diuqqjlu.xzgxqkni
Tập tin com.diuqqjlu.xzgxqkni_2019-05-05.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

TUNAI SHOP : BORROWING AND RETURNING là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi roberte baggett. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK TUNAI SHOP : BORROWING AND RETURNING từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk TUNAI SHOP : BORROWING AND RETURNING 1.19.0. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 5 +.

Có gì Mới
 • full release in 5.5
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.READ_CONTACTS
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.READ_PHONE_STATE