apk UangMe - Quick & Reliable Cash Loans

apk UangMe - Quick & Reliable Cash Loans

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
1.8.2
 
Giới thiệu về UangMe - Quick & Reliable Cash Loans

Ứng dụng bởi UangMe
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 08-20-2019
Phiên bản Apk 1.8.2
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 12m
Gói com.cmcm.uangme
Tập tin com.cmcm.uangme_2019-07-27.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

UangMe - Quick & Reliable Cash Loans là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi UangMe. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK UangMe - Quick & Reliable Cash Loans từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk UangMe - Quick & Reliable Cash Loans 1.8.6. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 1000000 +.

Có gì Mới
 • 1.Optimize product strategy.
 • 2. Perbaiki bug yang diketahui dan tingkatkan rincian pengalaman.
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS
 • android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
 • android.permission.BLUETOOTH
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE