apk UC Browser Turbo - Fast download, Secure, Ad block

apk UC Browser Turbo - Fast download, Secure, Ad block

Cập nhật Vào
07-12-2019
Phiên bản Ứng dụng
1.4.9.900
 
Giới thiệu về UC Browser Turbo - Fast download, Secure, Ad block

Ứng dụng bởi UCWeb Singapore Pte. Ltd.
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-12-2019
Phiên bản Apk 1.4.9.900
Danh mục Liên lạc
Kích thước Ứng dụng Apk 34m
Gói com.ucturbo
Tập tin com.ucturbo_2019-07-12.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

UC Browser Turbo - Fast download, Secure, Ad block là một ứng dụng Liên lạc được phát triển bởi UCWeb Singapore Pte. Ltd.. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK UC Browser Turbo - Fast download, Secure, Ad block từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk UC Browser Turbo - Fast download, Secure, Ad block 1.4.9.900. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Liên lạc. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 5000000 +.

Có gì Mới
 • 1. Quality selection of YouTube videos is supported.
 • 2. Video playing in portrait mode is supported.
 • 3. New search engines are added.
 • 4. For Russian users, you can use Yandex as default search engine now.
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.WAKE_LOCK
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục