apk War and Magic

apk War and Magic

Cập nhật Vào
07-11-2019
Phiên bản Ứng dụng
1.1.81.106198
 
Giới thiệu về War and Magic

Ứng dụng bởi GOAT Games
Xếp hạng Nội dụng teenviolence, blood, suggestive themes
Cập nhật Ứng dụng 07-11-2019
Phiên bản Apk 1.1.81.106198
Danh mục
Kích thước Ứng dụng Apk 99m
Gói com.stgl.global
Tập tin com.stgl.global_2019-07-11.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

War and Magic là một ứng dụng được phát triển bởi GOAT Games. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK War and Magic từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk War and Magic 1.1.81.106198. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng . Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 5000000 +.

Có gì Mới
 • 1. Added Customizable Lord Equipment: Upon forging this equipment, the attributes can be customized.
 • 2. Optimized the Maiden system: Star level cap of Maidens are now increased to 10 Stars. You can now unlock even more powerful maiden skills!
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL
 • android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE
 • android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_LOGS
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE