apk YoYo - WhatsApp Status, Chat Room & Love Status

apk YoYo - WhatsApp Status, Chat Room & Love Status

Cập nhật Vào
07-17-2019
Phiên bản Ứng dụng
1.3.9
 
Giới thiệu về YoYo - WhatsApp Status, Chat Room & Love Status

Ứng dụng bởi YoYo Team
Xếp hạng Nội dụng đối tượng vị thành niên
Cập nhật Ứng dụng 07-17-2019
Phiên bản Apk 1.3.9
Danh mục Giải trí
Kích thước Ứng dụng Apk 13m
Gói com.fun.share
Tập tin com.fun.share_2019-07-17.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

YoYo - WhatsApp Status, Chat Room & Love Status là một ứng dụng Giải trí được phát triển bởi YoYo Team. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK YoYo - WhatsApp Status, Chat Room & Love Status từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk YoYo - WhatsApp Status, Chat Room & Love Status 1.3.9. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Giải trí. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 5000000 +.

Có gì Mới
 • 1. Now you can have permanent party rooms with unique room id!
 • 2. Gifting system is online in parties, showing your love to your friends!
 • 3. Badge system launched in app, you can have honorable identities!
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_CONTACTS
 • com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.FOREGROUND_SERVICE
Ứng dụng Hàng đầu trong Danh mục