apk Zenith Bank Mobile App

apk Zenith Bank Mobile App

Đánh giá ứng dụng này
Gửi đi
Phiên bản Ứng dụng
2.12.12
 
Giới thiệu về Zenith Bank Mobile App

Ứng dụng bởi Zenith Bank
Xếp hạng Nội dụng mọi đối tượng
Cập nhật Ứng dụng 07-10-2019
Phiên bản Apk 2.12.12
Danh mục Tài chính
Kích thước Ứng dụng Apk 22m
Gói com.zenithBank.eazymoney
Tập tin com.zenithBank.eazymoney_2019-07-10.apk
Url Play Store

Ảnh chụp màn hình Ứng dụng
Giới thiệu

Zenith Bank Mobile App là một ứng dụng Tài chính được phát triển bởi Zenith Bank. Chúng tôi chỉ chia sẻ các tập tin APK gốc. Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của APK Zenith Bank Mobile App từ liên kết tải về trực tiếp của chúng tôi. Trên trang này, chúng tôi cung cấp tập tin apk Zenith Bank Mobile App 2.12.12. Đây là một ứng dụng miễn phí được liệt kê trong danh mục ứng dụng Tài chính. Sử dụng nút tải về trên cùng để tải về apk này. Cài đặt Ứng dụng: 1000000 +.

Có gì Mới
 • • Design updates and app performance improvements
 • • Bug fixes and major interface updates
 • • Scheduled Payments
 • • Zenith Near Me
 • • QR Payments
 • • Personalized Settings
 • • DSTV/GoTV defined bouquets
Quyền Ứng dụng
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
 • android.permission.CAMERA
 • android.permission.VIBRATE
 • android.permission.RECORD_AUDIO
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION
 • android.permission.READ_CONTACTS