Tài xế Aha Apk

Tài xế Aha Apk

为这个应用软件评分
提交
应用版本
3.11.1520.d
 
关于 Tài xế Aha

应用开发者 TUC THOI SERVICE CORP
内容评级 每个人
应用已更新 08-13-2019
Apk 版本 3.11.1520.d
类别 生产力
应用 Apk 大小 23m
软件包 com.ahamove.supplier
文件 com.ahamove.supplier_2019-08-13.apk
网址 Play Store

应用截图
关于

Tài xế Aha 是由 TUC THOI SERVICE CORP 开发的 生产力 应用。 我们只分享原始 APK 文件。 您可以直接从我们的链接下载和安装 Tài xế Aha 的最新版本。 我们在此页面提供 Tài xế Aha 3.11.1520.d Apk 文件。 这是位于 生产力 应用类别的免费应用。 点击顶部的下载按键下载此 Apk。 应用安装:100000 +。

最新消息
 • Chúng tôi luôn cố gắng hơn nữa để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu bạn thấy thích ứng dụng này, vui lòng đánh giá ứng dụng của chúng tôi. Những ý kiến của bạn sẽ giúp cho ứng dụng ngày càng tốt hơn.
应用权限
 • android.permission.INTERNET
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
 • android.permission.CHANGE_WIFI_STATE
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
 • android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
 • android.permission.GET_TASKS
 • android.permission.READ_PHONE_STATE
 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION