Liên hệ chúng tôi

Đối với bất kỳ truy vấn kinh doanh và quảng cáo, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau[email protected]

Chúng tôi đã bắt đầu chấp nhận các ứng dụng từ các nhà phát triển cá nhân. Vui lòng sử dụng mẫu này để gửi thông tin ứng dụng của bạn cho chúng tôi.

Nhà quảng cáo quảng cáo xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cửa sổ bật lên nào hoặc bật lên hoặc nhấp vào mạng quảng cáo mồi. Xin đừng bận tâm đến gần chúng tôi.